رادیولوژی و سونوگرافی بهار
دکتر نسرین خراشادیزاده
 
  آدرس : بیرجند، خیابان طالقانی،خیابان مفتح ۱، ساختمان پزشکی بهار
  کدپستی : ۹۷۱۷۶۹۸۷۳۷
  تلفن : ۳۲۲۲۷۷۷۷ - ۰۵۶  
  پست الکترونیک : bahar@birjandsono.ir
  وب سایت : Http:\\www.Birjandsono.ir  
  موبایل : ۰۹۹۰۵۶۳۵۶۸۹
رادیولوژی و سونوگرافی سینا
دکتر علیرضا احسان بخش
 
  آدرس : بیرجند، خیابان طالقانی،طالقانی۳،ساختمان پزشکی سینا
  کدپستی : ۹۷۱۷۶۹۸۷۳۷
  تلفن : ۰۵۶ - ۳۲۲۳۳۴۲۶ و ۰۵۶ - ۳۲۲۲۰۰۲۲  
  پست الکترونیک : sina@birjandsono.ir
  وب سایت : Http:\\www.Birjandsono.ir  
  موبایل : ۰۹۱۵۵۳۰۶۴۶۶