رادیولوژی و سونوگرافی بهار
دکتر نسرین خراشادیزاده
 
این مرکز بعنوان یکی از جدیدترین و مجهزترین مراکز استان در سال ۱۳۹۷ در یک مجتمع ساختمانی نوساز و مطابق با بهترین استانداردهای روز راه اندازی شده است. این مرکز مجهز به جدیدترین دستگاههای تصویربرداری پزشکی در زمینه های سونوگرافی، رادیولوژی دیجیتال، ماموگرافی دیجیتال، سنجش تراکم استخوان (DXA) و عکسبرداری های دندانی (OPG) میباشد. مدیریت و مسئولیت فنی این مرکز بر عهده خانم دکتر نسرین خراشادیزاده است که از اساتید باسابقه و به نام دانشگاه علوم پزشکی بیرجند میباشد. ایشان بویژه در زمینه تصویربرداری های زنان و مامایی سابقه و تجربیات بسیار ارزشمندی دارد.
رادیولوژی و سونوگرافی سینا
دکتر علیرضا احسان بخش
 
این مرکز در سال ۱۳۸۰ توسط دکتر علیرضا احسانبخش تجهیز و راه اندازی شد و با همکاری و مشارکت خانم دکتر نسرین خراشادیزاده طی این مدت خدمات فراوانی در زمینه تصویربرداری پزشکی اعم از رادیولوژی و سونوگرافی و ماموگرافی به مردم منطقه و استان ارائه نموده است.‌ در حال حاضر نیز با مدیریت و مسئولیت فنی اقای دکتر علیرضا احسانبخش که از اساتید باسابقه و به نام دانشگاه علوم پزشکی بیرجند میباشد در حال سرویس دهی و خدمت رسانی به مراجعین و بیماران محترم در زمینه های مختلف رادیولوژی و سونوگرافی میباشد.